Coleophora discordella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

Lotus corniculatus, Duin en Kruidberg

Coleophora discordella case

Lotus corniculatus, Duin en Kruidberg

Lotus corniculatus, België, prov. Luik, Ben-Ahin, Lovegnée-Bosquet; © Jean-Yves Baugnée

Coleophora discordella case

Lotus corniculatus, Belgium, prov. Liège, Ben-Ahin, Lovegnée-Bosquet; © Jean-Yves Baugnée

Lotus corniculatus, Pietersberg; jeugdmijn

Coleophora discordella youth mine

Lotus corniculatus, Pietersberg; youth mine

mijn en zak Ovipositie aan de bladonderzijde, meestal in een nerfoksel. De larve maakt aanvankelijk een smalle slingerende gang met veel frass in een brede centrale lijn; de gang doet daardoor denken aan die van een nepticulide (maar het ei is heeft een fijnmazig oppervlak, terwijl dat van een nepticulide glad is). Dan verbreedt de gang zich, meestal aan de bladrand tot een ovale blaas, waaruit vervolgens de eerste zak wordt gemaakt (onderste foto).

Volgroeide larve in een grijsbruine samengestelde bladzak van ca 6 mm, die aan de onderzijde van het blad zit. Het achterste kwart is tweekleppig, zijdelings afgeplat, en staat onder een hoek van ca 70° met het voorste deel. De mondhoek bedraagt ca 40°.

mine and case Oviposition at the leaf underside, mostly in a vein axil. The larva begins by making a narrow winding corridor with much frass in a broad central line. The corridor reminds that of a nepticulid (but the egg has a finely reticulate surface, unlike the smooth nepticulid egg.) In the end the corridor widens into an oval blotch, usually close to the leaf margin, out of which the first case is made (lower picture).

The full grown larva in a greyish brown composite leaf case of about 6 mm, attached to the underside of a leaf. The oldest quarter of the case is bivalved, laterally compressed, and is at an angle of 70° with the anterior part of the case. The mouth angle is around 40°.

waardplanten: Fabaceae, monofaag (?)

hostplants: Fabaceae, monophagous (?)

Lotus corniculatus, creticus, maritimus, tenuis, uliginosus.

In de literatuur ook meldingen van Astragalus, Dorycnium rectum, Medicago en Oxytropis, maar die zijn mogelijk niet betrouwbaar.

Door Hering (1957a), onder de naam van C. dorycniella, ook vermeld Dorycnium; wellicht betreft dit een onjuiste determinatie van C. congeriella.

In the literature also Astragalus, Dorycnium rectum, Medicago and Oxytropis are mentioned as hostplants, but this may me erroneous.

Mentioned under the name of C. dorycniella by Hering (1957a) also from Dorycnium; possibly this is based on an erroneous identification of C. congeriella.

fenologie Larven zijn volgroeid omstreeks mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Larvae are full grown around May (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandianvië en Finland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland, en van Ierland tot Polen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Iberian Peninsula, Italy and Greece, and from Ireland to Poland (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora dorycniella Hartig, 1939.

synonyms Coleophora dorycniella Hartig, 1939.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1983c, 1984a, 2004a), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935b, 1964a), Compton (1981a), Emmet ao (1996a), Hering (1957a), Huertas Dionisio (2002a, 2007a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2003a), Kasy (1965a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Michaelis (1983a), Michalska Myssura & Walczak (2010a), Nel (1992b,c), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), Patzak (1974a), De Prins & Steeman (2011a), Razowski (1999a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a), Wegner (2010a), Wullaert (2015a), Zoerner (1970a).

15/05/2017