Coleophora ditella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora ditella case

from Toll (1962a)

zak Buisvormige, tweekleppige, zwarte schedezak, licht versmald achter de mondopening. Aan de onderzijde een diepe kiel. Achtereind versmald en samengedrukt. Lengte tot 10 mm. Mondhoek ca. 20°.

case Tubular, two-valved, black sheath case, somewhat narrowed behind the mouth. Ventrally a deep keel. Rear end narrowed, flattened. Length up to 10 mm. Mouth angle about 20°.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Achillea millefolium; Artemisia alba, campestris, maritima, vulgaris; Galatella linosyris; Helichrysum; Tanacetum cinerariifolium.

Baldizzone (2004a) noemt alleen Artemisia-soorten als waardplant.

Baldizzone (2004a) cites only Artemisia species as hostplant.

fenologie Larven van september-juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae from September till June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Scheireiland, Italië en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy and Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

synoniemen C. roessleri Heinemann & Wocke, 1877.

synonyms C. roessleri Heinemann & Wocke, 1877.

opmerkingen Zie ook Coleophora pseudoditella, waarmee deze soort een tijdlang is verward.

notes See also Coleophora pseudoditella, with which this species has been confused for some time.

literatuur

references

Baldizzone (1985d, 1987b, 2004a), Baldizzone & Luquet (1981a), Baldizzone & Nel (1993c), Baldizzone, Nel & Sutter (1992a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Biesenbaum (2001b, 2011a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Hartig (1939a), Hering (1930b, 1957a, 1967a), Kasy (1965a), Kuchlein & de Vos (1999a), Nel (1992b,c), Razowski (1990a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a).

18/10/2014