Coleophora expressella Klemensiewicz, 1902

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Buisvormige, viltig behaarde, driekleppige zak. Lengte tot 12 mm, mondhoek ca 45°.

case Tubular, felty, three-valved case. Length up to 12 mm, mouth angle about 45°.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monofaag

Achillea millefolium.

fenologie Larven van de herfst tot juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae from autumn till June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland over Duitsland een Polen tot Italië; ook Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland over Germany and Poland to Italy; also Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora subdirectella Kanerva, 1941.

synonyms Coleophora subdirectella Kanerva, 1941.

literatuur

references

Hering (957a), Leutsch (2011a).

28/02/2012