Coleophora feoleuca Baldizzone, 1989

Lepidoptera, Coleophoridae

Salsola webbii, Spanje, Almeria, Enix © Pete & Ginny Clarke; determinatie bevestigd door Hugo van der Wold aan de hand van uitgekweekt materiaal

Coleophora feoleuca case on Salsola webii

Salsola webbii, Spain, Almeria, Enix © Pete & Ginny Clarke; identification confirmed by Huo van der Wolf, based on bred material

meer materiaal

Coleophora feoleuca case on Salsola webii

more material

zak Licht- tot donkerbruine, samengestelde bladzak bestaande uit 2-3 elementen. De zak is zeer slank en 11-14 mm lang. Mondhoek ca 45°. Achtereind onregelmatig tweekeppig.

case Light to dark brown composite leaf case, made up of 2-3 elements. The case is extremeley slender and 11-14 mm long. Mouth angle c. 45°. Anal end irregularly bivalved.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Salsola oppositifolia, webbii; Suaeda altissima.

verspreiding binnen Europa Spanje (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Spain (Fauna Europaea, 2010).

opmerkingen: Eerdere foto's op deze site, genomen op bijna dezefde vindplaats op Salsola oppositifolia, toonden veel kortere, meer gedrongen. Het is mogelijk, maar nog niet voldoende zeker, dat dit jeugdzakken waren van dezelfde soort.

notes: Earlier pictures on this site, taken at almost the same locality on Salsola oppositifolia, showed shorter, much more compact cases. Probably, but as yet insufficiently certainly, these represented the youth cases of the species.

literatuur

references

Baldizzone (1989c).

01/01/2016