Coleophora flaviella Mann, 1857

Lepidoptera, Coleophoridae

zakDe jonge larve leeft, zonder zak, in een peul en eet van de zaden. Wat later zit de larve buitenop de peul in een zijden buisvormige zak waaromheen een bladfragment is gesponnen; door een gaatje in de peul wordt van de zaden gegeten. Deze jeugdzak wordt verlaten en de larve maakt een nieuwe, aanvankelijk witte, later verbruinende driekleppige zijden zak, waaromheen opnieuw een enkel bladfragment is bevestigd. Het bladfragment bedekt de spinselzak maar zeer ten dele; het verweert bovendien en wordt gaandeweg lastiger te herkennen. De mondhoek bedraagt ongeveer 10°.

Het bovenstaande is een sterk verkorte samenvatting van de gedetailleerde beschrijving door Rönniger (1948a). Hering (1957a) en Suire (1961a) schrijven daarentegen dat de zak bestaat uit een donkerbruine, driekleppige, buisvormige bladzak, die doet denken aan een dor blaadje, en dat de larve pas in een laat stadium gaat eten van de ontwikkelende zaden.

case The young larva lives, not in a case, within a pod and feeds on the seeds. Somewhat later the larva sits on the outside, in a tubular silken case that is wrapped in a leaf fragment; seeds are now consumed through a hole in the wall of the pod. The youth case is than vacated and the larva makes a new, white, later brown, trivalved silke tube again wrapped in a single leaf fragment. The leaf fragment covers the tube only partially; it moreovers wears and becomes difficult to recognise in the end. The mouth angle is about 10°.

The above is a strongly abridged summary of an extensive description by Rönniger (1948a). However, both Hering (1957a) and Suire (1961a) write that the case is a dark brown, 3-valved, tubular leaf case, resembling a dead leaf, and that only in a late stage the larvae start feeding on the developing seeds.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Coronilla coronata, minima, vaginalis.

fenologie Larven tot juni.

phenology Larvae till June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Sicilië en Griekenland, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Sicily, and Greece, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Baldizzone (1981a, 1983c), Baldizzone & Luquet (1981a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Hausenblas (2007a), Hering (1957a), Kasy (1987a), Nel (1992b,c), Rönniger (1948a, 1955a), Schmid (2011a), Suire (1961a).

14/01/2013