Coleophora galatellae Hering, 1942

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1952a)

Coleophora galatellae case

from Toll (1952)

zak Langgerekt-spoelvormige buisvormige zijden zak; de zak is bekleed met relatief grove zondkorrels die in ca 6 lengtelijnen gerangschikt zijn. De zak is 6-7 mm lang; de mondhoek is ongeveer 45°.

case Elongate-fusifornm tubular silken case; the case is decorated by about 6 broad length bands of rather coarse sand grains. The case is 5-7 mm long; the mouth angle is c. 45°.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Galatella linosyris.

Een imago is ook gesleept van Galatella sedifolia (Baldizzone & Nel, 1994b).

An adult has also been swept from Galatella sedifolia (Baldizzone & Nel, 1994b).

fenologie Larven van september tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from September till May (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot Hongarije; daarnaast bekend uit Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Pyrenees and Italy, and from France to Hungary; moreover known from South Russia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1985a), Baldizzone & Nel (1994b), Hering (1957a), Patzak (1974a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a).

08/02/2017