Coleophora galbulipennella Zeller, 1838

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora galbulipennella case

from Toll (1962a)

zak Driekleppige buisvormige zijden zak van ongeveer 12 mm lang. De mondhoek bedraagt ca. 40°. De zak is geelwit met een aantal kenmerkende donkerder lengtestrepen.

De mijnen die door de oudere larven worden gemaakt zijn heel opvallend, doordat vaak een heel blad, en niet zelden alle bladeren van een plant, worden uitgemijnd (Parsons, 1993a).

case Trivalved tubular silken case of c. 12 mm long. Mouth angle c. 40°. The case is yellowish white, with several characteristic dark length lines.

The mines that are made by the older larvae are quite conspicuous, because often entire leaves, and not unfrequently all leaves of a plant, are mined out (Parsons, 1993a).

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Arenaria grandiflora; Cerastium arvense; Silene bupleuroides, italica, nutans, otites, viscaria.

Veel auteurs noemen alleen Silene, en slechts Baldizzone noemt Arenaria, Cerastium en Lychnis.

Many authors only mention Silene, and only Baldizone mentions Arenaria, Cerastium, and Lychnis.

fenologie Volgroeide larven in juni-juli. In het najaar leven de larven van de rijpende zaden; na de winter maken ze vlekmijnen in de grondbladeren (Emmet ea, 1996a).

phenology Full grown larvae in June - July. During autumn the feed on the ripening seeds; after the winter they make fleck mines in the ground leaves (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Spanje, Italië en Griekenland, en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Sweden to Spain, Italy, and Greece, and from Britain to South Russia (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie Suire (1961a) en Emmet ea (1996a).

larva See Suire (1961a) and Emmet ao (1996a).

synoniemen Coleophora otitae Zeller, 1839.

synonyms Coleophora otitae Zeller, 1839.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1983c, 1984a, 2004a), Beiger (1955a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1937a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Haslberger, Lichtmannecker, Heindel, Grünewald & Segerer (2014a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Kasy (1979a), Klimesch (1958c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Nel (1992b), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), Nowakowski (1954a), Parsons (1993a), Patzak (1974a), De Prins (1998a), Razowksi (1990a), Schütze (1931a), Skala (1951a), Starý (1930a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a), Wullaert (2015a).

02/04/2017