Coleophora gardesanella Toll, 1954

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora gardesanella case

from Toll (1962a)

zak Een strokleurige tot grijze slanke, driekleppige zak, van het type buisvormige zijden zak; de mondhoek bedraagt 45° - 60°. De zak lijkt sterk op die van C. trochilella, maar is slanker, met een kleinere mondopening en een zwakkere vernauwing achter de mond.

case A straw-coloured to grey, slender, three-valved case of he type tubular silken case; mouth angle 45° - 60°. The case resembles that of C. trochilella, but the case is more slender, the mouth is narrower and the constriction behind the mouth lesss deep.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Achillea millefolium, ptarmica; Artemisia maritima, vulgaris; Centaurea jacea; Leucanthemum vulgare; Tanacetum vulgare.

fenologie Zakken vanaf september tot juli in het volgende jaar.

phenology Cases from September till July of the following year.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Zeer disjunct verspreiding, van Finland tot de Pyreneeën en Italië, en van Engeland tot de Baltische Staten en Macedonië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Very disjunct distribution, ranging from Finland to the Pyrenees and Italy, and from the UK to the Baltic States and Macedonia (Fauna Europaea, 2009).

larve Lijkt sterk op de larve van C. trochilella, maar de achterrand van het pronotum met twee donkere vlekken (Emmet ea, 1996a).

larva Strongly resembling the larva of C. trochilella, but the rear margin of the pronotum has two dark spots (Emmet ao, 1996a).

synoniemen Coleophora machinella Bradley, 1971.

synonyms Coleophora machinella Bradley, 1971.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Emmet (1979a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Robbins (1991a), Toll (1962a).

08/02/2017