Coleophora glaseri Toll, 1961

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora glaseri case

Toll (1962a)

zak Donkerbruine, geribde, buisvormige zijden zak van 7 mm lang en een mondhoek van 50°.

case Dark brown, ribbbed, tubular silken case of 7 mm length and a mouth angle of 50°.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Genista tinctoria.

Het is niet duidelijk of de soort mineert op de bladeren, dan wel leeft van de vruchten en de zich ontwikkelende vruchten (en dan niet thuishoort in deze site!)

It is not clear whether the species is a leafminer, or feeds on the fruits and developing seeds (in which case it does not belong in thise site!)

verspreiding binnen Europa Tsjechië, Slowakijë, Oostenrijk, Hongarijë, en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Czechia, Slovakia, Austria, Hungary, and Bulgarije (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Toll (1961a, 1962a).

06/06/2010