Coleophora hartigi Toll, 1944

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora hartigi case

from Toll (1962a

zak Driekleppige samengestelde bladzak van ca 7 mm, met een mondhoek van 15°.

case Trivalved composite leaf case of c. 7 mm, with a mouth angle of 15°.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Genista germanica.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Italië en Griekenland, en van Oostenrijk tot Bulgarijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany to Italy and Greece, and from Austria to Bulgaria (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Baldizzone (1984a, 1990b, 2004a, 2008a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Hering (1957a)m Huemer (2012a), Szabóky, Tokár, Liska & Pastorális (2009a), Schmid (2011a), Toll (1962a).

29/12/2012