Coleophora hyssopi Toll, 1961

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Glaser (1967a)

Coleophora hyssopi case

from Glaser (1967a)

uit Toll (1962a), als C. melissella

Coleophora hyssopi case

from Toll (1962a), as C. melissella

zak Alleen afgebeeld, niet beschreven.

case Illustrated only, not described.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Hyssopus officinalis.

fenologie Zakken gevonden begin juni.

phenology Cases were found in early June.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Spanje.

distribution within Europe Southern France, Spain.

synoniemen Coleophora melissella Toll, 1961.

synonyms Coleophora melissella Toll, 1961.

opmerkingen Bij de geringste aanraking laten de larven zich met hun zak op de grond vallen (Glaser, 1967a); voor Coleophora's een heel ongewoon gedrag.

notes At the slightest touch the larvae drop themselves with their case to the ground (Glaser, 1967a); for Coleophora's a very unusual behaviour.

literatuur

references

Baldizzone (1985d), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Glaser (1967a).

17/12/2012