Coleophora ibipennella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

Quercus robur, Overveen

Coleophora ibipennella case

Quercus robur, Overveen

zak De volgroeide larve in een 7 mm lange zwarte pistoolvormige zak. De mondhoek is ongeveer 80°. Van het achtereind hangt over de zak een grijze zijden mantel, die tot bijna halverwege de mond reikt.

case The full grown larva in a black pistol case of 7 mm long. The mouth angle is c. 80°. From the rear end a grey silken cloak (pallium) hangs down to almost halfway the mouth.

waardplanten: Fagaceae, monofaag (?)

hostplants: Fagaceae, monophagous (?)

Quercus pubescens, robur.

Volgens onder meer Hering (1957a) komt de soort, zij het zelden, ook voor op Betula; Emmet ea (1996a) betwijfelen dit. Zoerner (1971a) vond zakken op kiemplanten van Fagus sylvatica; Drăghia (1972a) vermeldt Pyrus als waardplant. Waarschijnlijk betreft het verdwaalde exemplaren.

Hering (1957a) and others write that the species may also live, albeit rarely, on Betula; this is doubted by Emmet ao (1996a). Zoerner (1971a) found cases on seedlings of Fagus sylvatica; Drăghia (1972a) mentions Pyrus as a host. Probanly both cases refer to stray larvae.

fenologie Larven zijn volgroeid in begin juni (Emmet ea, 1996a).

phenology Larvae are full grown in early June (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Middellandse Zee, en van Engeland tot Zuid-Rusland

distribution within Europe From Scandinavia to the Mediterranean, and from Britain to South Russia (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora nemorum Heinemann, 1954; C. ardeaepennella Scott, 1861; ardeipennella (misspelling); C. quercivorella Capuse, 1971.

synonyms Coleophora nemorum Heinemann, 1954; C. ardeaepennella Scott, 1861; ardeipennella (misspelling); C. quercivorella Capuse, 1971.

opmerkingen Toll (1952a, 1962a) laat een mondhoek zien van 45°. Geografische variatie?

notes Toll (1952a, 1962a) shows a mouth angle of 45°; geographical variation?

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1987b, 1990b), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1936a, 1964a), Drăghia (1972a), Emmet ao (1996a), Hering (1934a, 1957a), Huemer (2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Klimesch (1942a, 1950c), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Nel (1992b), Patzak (1974a), De Prins (2010a), De Prins & Steeman (2011a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Suire (1961a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Szőcs (1977a, 1988a), Toll (1952a, 1962a), Zoerner (1971a).

31/03/2017