Coleophora inulae Wocke, 1877

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora inulae case

from Toll (1962a)

zak Larve in een slanke buisvormige zijden zak. Deze is ongeveer 15 mm lang, geelgrijs, en driekleppig. De mondhoek bedraagt 0°-10°, zodat de zak plat op het blad ligt.

case Larva in a slender tubular silken case. The case is about 15 mm long, yellow-grey, and trivalved. The mouth angle is about 0°-10°, causing the case to lie flat on the leaf.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Eupatorium cannabinum; Inula conyzae; Pulicaria dysenterica.

fenologie De larven leven twee jaar. Ze zijn volgroeid in het najaar van het tweede, of de lente van het derde jaar (Emmet ea, 1996a).

phenology Larval development takes two years. They are full fed either in autumn of the second year or spring of the third year (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot de Pyreneeën, Italië en Bulgarijë, en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Finland to the Pyrenees, Italy, and Bulgaria, and from Britain to southern Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Pronotum zwartbruin.

larva Pronotum brownish black.

opmerkingen In Emmet ea (1996a:135) wordt het pronotum als lichtbruin beschreven, maar op p. 290 wordt het zwartbruin genoemd, waarmee dit als differentiërend kenmerk tegen C. follicularis wegvalt.

notes In Emmet ao (1996a:135) the pronotum is described as pale brown but on page 290 it is said to be blackish brown, which eliminates a possible distinguishing character against C. follicularis.

literatuur

references

Amsel & Hering (1933a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Emmet ao (1996a), Hering (1957a), Maček (1999a), Michaelis (1983a), Nel (1992b), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1962a, 1962a).

26/02/2011