Coleophora juncicolella Stainton, 1851

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora juncicolella case

from Toll (1962a)

Calluna vulgaris, Bergen aan Zee; © John van Roosmalen

Coleophora juncicolella

Calluna vulgaris, Bergen aan Zee; © John van Roosmalen

Calluna vulgaris, België, Antwerpen, Berendrecht; leg. Guido De Prins, © Chris Snyers

Coleophora juncicolella case

Calluna vulgaris, Belgium, Antwerpen, Berendrecht; leg. Guido De Prins, © Chris Snyers

mijn Zeer kleine (ca 4 mm) lichtbruine lapjeszak met een mondhoek van ca. 40°. De zak is opgebouwd uit 8-10 kleine, in een visgraatpatroon geplaatste bladstukjes, zodat de zak eruit ziet als een verkleind en verdord takje struikhei.

mine Very small (c. 4 mm) light brown lobe case with a mouth angle of about 40°. The case is composed of 8-10 small leaf fragments, placed in herringbone manner, giving the case the appearance of a small browned ling branchlet.

waardplanten: Ericaceae, oligofaag

hostplants: Ericaceae, oligophagous

Calluna vulgaris; Erica cinerea.

fenologie Volgroeide larven in maart-mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Full grown larvae in March - May (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Middellandse Zee, and van Ierland tot Polen en Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Mediterranean, and from Ireland to Poland and Hungary (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

opmerkingen Alleen te vinden door slepen, en het materiaal in de punt van het net een half uurtje met rust te laten.

notes Can only be found by sweeping, and then leaving the stuff in the bottom of the net alone for half an hour.

literatuur

references

Baldizzone (1983c, 1984a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Michaelis (1983a), Nel (1992b), Patzak (1974a), De Prins (1998a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a), Wegner (2010a).

15/05/2017