Coleophora jynxella Baldizzone, 1987

Lepidoptera, Coleophoridae

mijn Driekleppige buisvormige zijden zak van ca 7 mm met een mondhoek van ca 30°. De zak is naar achteren toe wat versmald, vertoont witte longitudinale groeilijnen en is dicht bestrooid met zandkorrels.

mine Trivalved, tubular silken case of c. 7 mm with a mouth angle of c. 30°. The case somewhat narrows to the rear end, shows white longitudinal growth lines and is densely peppered with grains of sand.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia campestris.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Spanje (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Southern France, Spain (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Baldizzone (1987a, 1990c), Nel (1993a).

15/03/2011