Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)

Lepidoptera, Coleophoridae

Quercus robur, Vlaardingen

Coleophora kuehnella case

Quercus robur, Vlaardingen

zak De volgroeide larve in een 8 mm lange zwarte pistoolvormige zak. De mondhoek is ongeveer 90°. Van het achtereind hangt over de zak een zijden mantel (pallium), die tot vrijwel de mond reikt en de zak dus helemaal bedekt. Hierdoor lijkt de zak sterk op een vogelpoepje. De larve mineert aan de onderzijde van het blad; hij maakt veel, ongewoon kleine, vlekmijntjes, tot zo'n dertig bijeen.

case The full grown larva lives in a black pistol case of c. 8 mm, with a mouth angle of c. 90°. The case is covered by a silken mantle (pallium) that hangs from its rear end, and almost covers the case, giving it the general aspect of a bird dropping. The larve mines the leaf from the underside, making many, unusually small fleckmines, up to about 30 together.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus robur, rubra.

fenologie Larven zijn volgroeid in begin juni (Emmet ea, 1996a).

phenology Larvae are full grown in early June (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Iberia, Sardinië, Italië en Albanië, en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to Iberia, Sardinia, Italy, and Albania, and from Britain to South Russia (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Emmet ea (1996a); er zijn drie paar buikpoten.

larva Described by Emmet ao (1996a); there are three pairs of abdominal prolegs.

synoniemen Coleophora palliatella (Zincken, 1830).

synonyms Coleophora palliatella (Zincken, 1830).

opmerkingen Of de jeugdzak die hieronder wordt afgebeeld werkelijk tot kuehnella behoort is niet zeker; in elk geval hoort hij in de groep pistoolzak met pallium.

notes If the youth case that is illustrated below really belongs to kuehnella is far from certain, but al least it belongs to the group pistol case with pallium.

Quercus robur, Castricum

Coleophora kuehnella? youth case

Quercus robur, Castricum

zelfde zak, dorsaal

Coleophora kuehnella? youth case

same case, dorsal view

literatuur

references

Baldizzone (1979a), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Burmann (1992a), Csóka (2003a), Delplanque (1998a), Emmet (1996a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1986a), Hering (1934a, 1957a), Huemer (2012a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Patzak (1974a,b), De Prins (1998a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a).

01/04/2017