Coleophora laricella (Hübner, 1817)

Lepidoptera, Coleophoridae

Larix decidua, Maarn

Coleophora laricella cases

Larix decidua, Maarn

detail

Coleophora laricella case

detail

Larix sp., België, prov. Henegouwen, Beloeil © Stéphane Claerebout: voorjaarsbeeld; het donkere deel van de zak heeft overwinterd, het lichte deel is een recente uitbreiding

Coleophora laricella: case on Larix sp.

Larix sp., Belgium, prov. Hainaut, Beloeil © Stéphane Claerebout: spring picture: the dark part of the case has hibernated, the light part is a recent extension

Larix decidua, Holterberg: ei

Larix decidua, Holterberg: egg

detail

detail

de beginmijn, onderzijde

the first mine, underside

idem, in doorzicht

the same, lighted from behind

de eerste zak, en de eerste vlekmijn

the first case, and the first fleck mine

zak Het ei wordt afgezet aan de onderzijde van een naald. Aanvankelijk maken de larven een fijn gangmijntje, dat bijna geheel met frass gevuld is. Spoedig gaan ze leven in een zak, overwinteren, en vreten na de winter verder. De manier waarop ze hun kokertje aan de groei aanpassen is bijzonder ingewikkeld (zie daarvoor Emmet ea, 1996a).

case Oviposition at the underside of a needle. At first the larva makes a small gallery, almost completely filled with frass. Soons the larva excises its case, in which it overwinters and continues feeding in spring. The way the case is enlarged is quite complex (see therefore Emmet ao, 1996a).

waardplanten: Pinaceae, oligofaag

hostplants: Pinaceae, oligophagous

Larix decidua, gmelinii, kaempferi, laricina, occidentalis, sibirica; Pseudotsuga menziesii.

Het voorkomen op Pseudotsuga is slechts incidenteel.

Occurrence on Pseudotsuga is only incidental.

fenologie De larven zijn volgroeid tegen eind mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Larvae are full fed around end May (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Noord-Rusland en Fennoscandia tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Form North Russia and Fennoscandia to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie Suire (1961a) en Emmet ea (1996a).

larva See Suire (1961a) and Emmet ao (1996a).

opmerkingen Gewone soort, die soms plaagvormend op kan treden.

notes Common species, sometimes occurring in pest proportions.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1991b, 2004a, 2008a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935b), Csóka (2003a), Deschka & Wimmer (2000a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Freeman (1967a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Huisman & Koster (1996a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michaelis (1983a), Nel (1992c), Patzak (1974a), De Prins, 1998a, 2010a), De Prins & Steeman (2013a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a), Zoerner (1970a).

11/09/2016