Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)

Lepidoptera, Coleophoridae

Quercus robur, Oostvoorne, jeugdzak. Het galletje van Neuroterus albipes geeft een indruk van de maat van het zakje.

Coleophora lutipennella

>Quercus robur, Oostvoorne, youth case. The gall of Neuroterus albipes indicates the size of the case.

detail; de zak bestaat uitsluitend uit zijde

Coleophora lutipennella

detail; the case consists exclusively of silk

zak Lichtbruine, driekleppige, buisvormige zijden zak van ongeveer 7 mm; de mondhoek is ongeveer 45°. Onmiddelijk na het verlaten van het ei begint de larve met de aanleg van de zak, die dus volledig uit zijde bestaat. De jeugdzak, < 5 mm, is een schedezak.

case Light brown, trivalved, tubular silken case of c. 7 mm; mouth angle c. 45°. Immediately after eclosion the larve begins the construction of its case, thet entirely consists of silk. The youth case, < 5 mm, is a sheath case.

waardplanten: Fagaceae, monofaag (?)

hostplants: Fagaceae, monophagous (?)

Castanea sativa; Quercus macranthera, petraea, pontica, pubescens, robur.

van Roosmalen & Doorenweerd vonden jeugdzakken (maar geen volgroeide zakken) op Fragaria vesca.

van Roosmalen & Doorenweerd found youth cases (but no full grown cases) on Fragaria vesca.

fenologie De larve is begin juni volgroeid (Emmet ea, 1996a).

phenology The larva is full fed early June (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, except the Mediterranean islands (Fauna Europaea, 2010).

opmerkingen Zie C. flavipennella voor verschilkenmerken. Beide soorten zijn en worden veel verward.

notes See C. flavipennella for a comparision. Both species are often confused, even nowadays.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1983c, 2004a), Biesenbaum (2001b), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1936a), Drăghia (1968b), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Goodey (1992a), Hering (1930b, 1934a, 1957a, 1963a), Huemer (2012a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Michaelis (1983a), Nel (1992b,c), Patzak (1974a, b), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), De Prins (1998a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), van Roosmalen & Doorenweerd (2015a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a), Tomov & Dimitrov (2007a) .

01/04/2017