Coleophora macedonica Toll, 1959

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora macedonica: case

from Toll (1962a)

zak Niet beschreven; te oordelen naar de figuur een uitzonderlijk slanke buisvormige zijden zak.

case Not described; to judge by the illustration an unusually slender tubular silken case.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Hyssopus officinalis.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Italië, Kroatië, Macedonië (Baldizzone, van der Wolf & Landry, 2006a).

distribution within Europe Italy, Croatia, Macedonia (Baldizzone, van der Wolf & Landry, 2006a).

literatuur

references

Baldizzone (1987c), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Toll (1962a).

26/04/2012