Coleophora mareki Tabell & Baldizzone, 2014

Lepidoptera, Coleophoridae

zak rechte, vrij plompe samengestelde bladzak bestaande uit drie bladstukjes; mondhoek ca 60°.

case straight, rather squat composite leaf case, built out of three leaf fragments; mouth angle ± 60°.

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Lamiaceae, narrowly monophagous

Teucrium chamaedrys.

fenologie larven van het najaar tot juni van het daaropvolgende jaar.

phenology larvae from autumn till June of the following year.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen

BENELUX

Not known from the Benelux countries.

verspreiding binnen Europa zuid- en centraal Europa (niet in Iberia), niet boven de 400 m boven zeeniveau.

distribution within Europe south and central Europe (not in Iberia), not above 400 m a.s.l.

literatuur

references

Richter & Šima (2015a), Tabell & Baldizzone (2014a).

18/01/2016