Coleophora medelichensis Krone, 1908

Lepidoptera, Coleophoridae

linker- en rechterzijde van de zak, en zak bevestigd aan de onderzijde van plant; uit Klimesch (1938d)

Coleophora medelichensis case

left and right side of the case, and case attachted to the underside of the plant; from Klimesch (1938d)

zak Zijdelings samengedrukte, samengestelde bladzak, bestaande uit 4-6 uitgemijnde deelblaadjes; naar achteren niet versmald. Zak 6-7 mm lang. Mondhoek ca 45°; de mondopening is naar opzij verplaatst, zodat de zak met de brede zijde vlak op het blad ligt.

mijn Laterally compressed complosite leaf case, made up of 4-6 mined leaflets; not narrowed posteriorly. Case 6-7 mm long. Mouth angle c. 45°; the mouth opening is shifted to the side, causing the leaf to lie flat on its broad side.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Dorycnium pentaphyllum subsp. germanicum + herbaceum.

fenologie Larven van augustus tot juni in twee overlappende generaties; bij de een zijn de larvan al volgroeid voor de overwintering, bij de ander vreten ze ook nog in het voorjaar (Hering, 1957a).

phenology Larvae from August to June in two overlapping generations; in one the larvae are full fed already before the hibernation, in the other the larvae continue feeding in spring (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Kreta, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Czechia to the Iberian Peninsula, Italy, and Crete, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2010).

opmerking De zeldzaamste van de drie Dorycnium - Coleophora's (Klimesch, 1958c, Oostenrijk).

note The rarest of the three Dorycnium Coleophora species (Klimesch, 1958c, Oostenrijk).

literatuur

references

Baldizzone (1981a, 1983c, 1987b, 1990b), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Hering (1957a), Kasy (1983a, 1985a), Klimesch (1938d, 1958c), Kvičala (1938a), Nel (1992b,c), Skala & Zavřel (1945a), Suire (1961a), Szőcs (1977a).

27/02/2011