Coleophora meridionella Rebel, 1912

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Klimesch (1942a)

Coleophora meridionella case

from Klimesch (1942a)

uit Toll (1962a)

Coleophora meridionella case

from Toll (1962a)

zak Driekleppige, spoelvormige, buisvormige zijden zak van 11.5-13 mm en een mondhoek van 30°. De zak heeft lengtelijntjes van aangekleefde zandkorrels.

case Tri-valved, spindle-shaped, tubular silken case of 11.5-13 mm and a mouth angle of 30°. The case has length lines of attached sand grains.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Silene saxifraga, vulgaris.

fenologie Larven gevonden in mei-juni (Hering, 1957a; Klimesch, 1942a).

phenology Larvae found in May-June (Hering, 1957a; Klimesch, 1942a).

verspreiding binnen Europa Van Oostenrijk tot Italië, en van Frankrijk tot Griekenland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Austria to Italy, and from France to Greece (Fauna Europaea, 2010).

larve Afgebeeld en beschreven door Baldizzone (1978a).

larva Depicted and described by Baldizzone (1978a).

literatuur

references

Baldizzone (1978a, 1983c), Baldizzone van der Wolf & Landry (2006a), Hering (1957a), Klimesch (1942a, 1950c), Nel (1991d, 1992b), Toll (1962a), Wieser & Huemer (1999a).

15/03/2011