Coleophora neli Baldizzone, 2000

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Vuilwitte driekleppige, 8 mm lange buisvormige zijden zak met een mondhoek van 35°. De zak lijkt sterk op die van C. nubivagella ook al door het bezit van een aantal donkerder lengtelijnen, die bedekt zijn met minuscule zandkorreltjes.

case Off white, trivalved tubular silken case, 8 mm long, with a mouth angle of 35°. The case is strongly similar to the one of C. nubivagella, in particular by having a number of darker length lines, that are covered by minute sand particles.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Arenaria grandiflora.

fenologie Larven zijn verzameld in eind juni.

phenology Larvae were collected in late June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012)

verspreiding binnen Europa Italiaanse en Franse Alpen, 2500-2800 m.

distribution within Europe Italian and French Alps, 2500-2800 m.

larve Beschreven door Baldizzone (2000a).

larva Described by Baldizzone (2000a).

literatuur

references

Baldizzone (2000a), Huemer (2009a).

03/04/2017