Coleophora obtectella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora obtectella case

from Toll (1962a)

zak De larve leeft in een uitgemijnd blaadje van Satureja, in een spatelvormige bladzak, van ca 8 mm. Wanneer de soort leeft op Thymus, met veel kleinere bladeren, maakt de soort een samengestelde bladzak van 3-4 blaadjes. Achtereind tweekleppig, mondhoek ongeveer 45°.

case The larva lives in a mined Satureja leaf, in fact a spatulate leaf case, of c. 8 mm. When the species lives on Thymus, with its much smaller leaves, it makes out of of 3-4 leaflets a composite leaf case. Rear end bivalved, mouth angle c. 45°.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag

hostplants: Lamiacae, oligophagous

Satureja cuneifolia, montana; Thymus serpyllum.

fenologie Larvan van het najaar tot in juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae from autumn till June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Oostenrijk tot Spanje, Sicilië en Kreta, en van Frankrijk tot Bulgarijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Austria to Spain, Sicily, and Crete, and from France to Bulgaria (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Coleophora trifisella Rebel, 1910.

synonyms Coleophora trifisella Rebel, 1910.

literatuur

references

Baldizzone (1978b, 1979a, 1983a, 1984a, 1990b, 2004a), Baldizzone & Buvat (1983a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Hering (1957a), Klimesch (1942a, 1950c), Nel (1992b), Toll (1962a).

16/12/2012