Coleophora obviella Rebel, 1914

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora obviella case

from Toll (1962a)

zak De uiteindelijke zak (na de overwintering) is een grijszwarte schedezak van ca 12 mm, met een mondhoek van ongeveer 20°. Het achtereind van de zak is licht naar beneden geboden, en er is een smalle ventrale kiel, die achterwaarts wat lichter gekleurd is.

case The final case (after hibernation) is a greyish black sheath case of c. 12 mm, with a mouth angle of c. 20°. The anal end of the case is slightly bent downwards. There is a narrow ventral keel, that towards the rear is somewhat lighter in colour.

waardplanten: Polyfaag (?)

hostplants: Polyphagous (?)

Leontopodium alpinum; Primula auricula.

Genoemde twee plantensoorten zouden volgens Toll (1962a) door Klimesch als waardplanten worden beschouwd; een publicatie daaromtrent door Klimesch heb ik niet kunnen vinden. Baldizzone (1979a) betwijfelt of het werkelijk waardplanten zijn, en systematisch vormen ze inderdaad een vreemde combinatie.

According to Toll (1962a) it was Klimesch' opinion that the two plant species mentioned above were the hostplants. I have found no publication of Klimesch to this effect. Baldizzone (1979a) doubts the reality of these associations, and indeed they form a singular combination taxonomically.

fenologie Larven van juni tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from June till May (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië tot Italië en Albanië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Czechia to Italy and Albania (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Hoewel dit niet wordt gezegd in Baldizzone ea (2006a) is vrijwel zeker Colephora auriculae Klimesch, die door Hering (1957a) wordt genoemd als mineerder van Leontopodium en Primula een synoniem van obviella. Een publicatie waarin Klimesch deze naam toekent heb ik niet kunnen vinden (zie ook Gusenleitner, 1998a); het lijkt erop dat Hering de werkelijke auteur van de naam is. Hering (1957a: pag. 609 en 824) beschrijft echter alleen mijn en de zak, niet de larve. Beschrijving van "het werk van een dier" vormt volgens de nomenclatuurregels na 1930 geen basis voor een soortbeschrijving, en auricula Hering is dus geen beschikbare naam.

synonyms Although not discussed in Baldizzone ao (2006a) it is virtually certain that Colephora auriculae Klimesch, that is described by Hering (1957a) as a miner on Leontopodium and Primula, is a junior synonym of obviella. I have found no publication by Klimesch in which he uses this name (see also Gusenleitner, 1998a); seemingly therefore, Hering is the real author of the name. However, Hering (1957a: pag. 609 and 824) does describe only the mine and the case, not the larva. Since, according to the Code of Nomenclature, description of "the work of an animal" after 1930 does not constitute a valid nomenclatural action, the name auricula Hering is unavailable.

literatuur

references

Baldizzone (1979a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Burmann (1992a), Patzak (1974b), Toll (1962a).

01/04/2017