Coleophora onobrychiella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora onobrychiella case case

from Toll (1962a)

zak Bleekgele lapjeszak,van 8-10 mm, waar ventraal bladstukjes ver uitsteken met een mondhoek van 55-60°. De vorm van de zak is bijzonder variabel. (Baldizzone, 1987b; Suire, 1961a). Hoewel de illustratie hierboven dat niet laat zien is de mondopening sterk naar opzij verschoven, zodat de zak zijdelins op het blad ligt. Andere soorten die dit verschijnsel vertonen zijn C. acrisella, congeriella, medelichensis en sisteronica.

case Straw-coloured lobe case of 8-10 mm, with ventrally long lobes,. and a mouth angle of 55-60°. The shape of the case is exceptionally variable (Baldizzone, 1987b; Suire, 1961a). Although it is not visible in the illustration above, the mouth opening is shifted to the side of the case, causing the case to lie on its side on the leaf. Other species showing this condition are C. acrisella, congeriella, medelichensis and sisteronica.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Astragalus arenarius, hamosus, onobrychis, vesicarius; Genista tincoria; Hippocrepis comosa; Onobrychis saxatilis, supina, viciifolia.

De belangrijkste waardplant is Astragalus; alleen Razowski (1990a) noemt Hippocrepis en alleen Suire (1961a) noemt Genista. Verschillende auteurs schrijven nadrukkelijk dat de soort níet leeft op Onobrychis!

Astragalus is the main hostplant; only Razowski (1990a) mentions Hippocrepis, and only Suire (1961a) cites Genista. Several authors write explcitely that the species does not live onOnobrychis!

fenologie Larven van het najaar tot juni daarop volgend.

phenology Larvae from autumn till following June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën, Italië, en Griekenland, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Sweden to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Chrétien (1927a) en Suire (1961a).

larva Described by Chrétien (1927a) and Suire (1961a).

synoniemen Coleophora arenariella Zeller, 1865. De zak die door Toll (1962a: 232) wordt afgebeeld als C. onobrychiella behoort niet tot die soort.

synonyms Coleophora arenariella Zeller, 1865. The case illustrated by Toll (1962a: 232) as C. onobrychiella does not belong to that species.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1987b), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Burmann (1992a), Chrétien (1927a), Fazekas & Schreurs (2010a), Hering (1957a, 1963a), Huemer (2012a), Kasy (1965a, 1983a), Klimesch (1958c), Nel (1992c), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1962a).

08/02/2017