Coleophora ononidella Millière, 1879

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Witte, gele of bruine pistoolzak met groot, transparant pallium dat het grootste deel van de zak bedekt.

case White, yellow or brown pistol case with a large, transparant pallium that covers most of the case.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Ononisspinosa & subsp. antiquorum + hircina.

De vermelding van Dorycnium suffruticosum door Chrétien (1926a) berust vermoedelijk op een vergissing. Szabóky ea (2007a) noemen ook Vicia cracca; het is echter onduidelijk of de soort daar werkelijk op leefde, dan wel er slechts op gekweekt is.

A reference to Dorycnium suffruticosum by Chrétien (1926a) probably is erroneous. Szabóky ao (2007a) also mention Vicia craca; it is not clear, however, whether the species actually lived on that plant, or was just reared on it.

fenologie Larven gevonden in maart en mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae found in March and May (Gering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Ten zuiden van de lijn Frankrijk - Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line France - Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Baldizzone (1979a, 1983c, 1996a), Chrétien (1900a, 1926a), Hering (1957a), Nel (1992b,c), Suire (1961a), Szabóky, Tokár & Pastorális (2007a), Toll (1962a).

02/05/2011