Coleophora onopordiella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora onopordiella case

from Toll (1962a)

zak Zijdelings samengedrukte, tweekleppige, samengestelde bladzak. De zak bestaat uit een groot aantal bladstukjes, ca 15, die aan boven- en onderzijde wat als een zaagje uitsteken. Mondhoek ca 30°.

case Laterally compressed, bivalved, composite leaf case. The case is made up out of a relatively large number of some 15 leaf fragments, that extend saw-like dorsally and ventrally. Mouth angle about 30°.

waardplanten: Zeer polyfaag

hostplants: Strongly polyphagous

Arctium; Berteroa; Bromus; Erysimum; Marrubium vulgare; Onopordum; Salvia; Secale; Stachys officinalis; Xeranthemum.

Meldingen van Stachys hebben mogelijk betrekking op C. wockeella; de zakken lijken sterk op elkaar (Nel & Buvat, 1992a).

References to Stachys probably concern C. wockeella; the cases are quite similar (Nel & Buvat, 1992a).

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Italië, en van Polen tot Griekenland en Thracië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Italy, and from Poland to Greece and Thrace (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Hering (1957a: 110) schrijft onopordinis, maar dat is een simpele verschrijving, zoals uit de index blijkt.

synonyms Hering (1957a: 110) writes onopordinis, but this is a simple writing error, as is evident from the index.

literatuur

references

Baldizzone (1983c), Baran (200a), Hering (1957a), Nel (1992b), Nel & Buvat (1992a), Razowski (1990a), Szőcs (1977a), Toll (1962a).

27/02/2011