Coleophora orbitella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

Betula pendula, België, Liège, Canal de l'Ourthe; © Jean-Yves Baugnée (najaar 2008)

Coleophora orbitella case

Betula pendula, Belgium, Liège, Canal de l'Ourthe; picture Jean-Yves Baugnée (fall, 2008)

Betula pendula, Reusel

Coleophora orbitella case

Betula pendula, Reusel

zak Een samengestelde bladzak. Het materiaal waarmee de zak wordt vergroot bestaat uit grote stukken blaasmijn, die bijzonder precies met elkaar worden verbonden. In de loop van zomer en najaar worden twee stukken toegevoegd (volgens Hering, 1927b soms drie). Na de overwintering wordt geen materiaal meer toegevoegd, zodat de zak in het voorjaar egaal van kleur is (in tegenstelling tot C. binderella, die dan nog wel een uitbreiding maakt, van vers bladmateriaal). De complete zak meet ongeveer 6-7 mm, en heeft een mondhoek van 10-30°.

case Composite leaf case. The material used to enlarge the case consists of large pieces of fleck mine, that are attached with such precision that they may seem seemless. In the course of summer an autumn two (sometimes three, according to Hering, 1927b) pieces are added. No more material is added after hibernation, causing the case in spring to be rather uniformly coloured (contrary to C. binderella, that does add an extension in spring, made of fresh leaf material).

waardplanten: Betulaceae, oligofaag

hostplants: Betulaceae, oligophagous

Alnus glutinosa; Betula nana, pendula; Carpinus betulus; Corylus avellana.

fenologie De larven leven vanaf midden augustus, en zijn eind october volgroeid. Na de winter volgt de verpopping (Emmet, Langmaid, Bland e.a., 1996a).

phenology Larve are found from mid August; they are full grown end October. Pupation only after thibernation (Emmet, Langmaid, Bland ao, 1996a).

BENELUX

BE Recentelijk teruggevonden in België in de provincie Luik (det. HW van der Wolf) (De Prins & Steeman, 2007); het afgebeelde exemplaar vormt een nieuwe waarneming.

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a); zeldzaam (Microlepidopter.nl, 2008).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE Recently rediscovered in Belgium in the province of Liège (ident. HW van der Wolf) (De Prins & Steeman, 2007); the case above represents a new observation.

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a); rare (Microlepidopter.nl, 2008).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Polen en Hongarijë (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia and northern Russia to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Poland and Hungary (Fauna Europaea, 2008).

larve Vier paar buikpoten (Sich, 1904a).

larva Four pairs of abdominal prolegs (Sich, 1904a).

literatuur

references

Bachmaier (1965a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935a), Emmet, Langmaid, Bland ao, 1996a), Hering (1927b, 1957a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2003a), Klimesch (1950c), Kuchlein & de Vos (1999a), Michaelis (1983a), Patzak (1974a), De Prins (2010a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sich, 1904a), Skala & Zavřel (1945a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a).

04/04/2017