Coleophora oriolella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

zakken van C. siliquella (boven) en C. mongetella, beide synoniemen van oriolella; uit Toll (1962a)

Coleophora oriolella cases

cases of C. siliquella (top) and C. mongetella, both synonyms of oriolella; from Toll (1962a)

zak Zaadzak.

case Seed case.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Coronilla; Dorycnium pentaphyllum & subsp. germanicum.

Hering (1957a) noemt ook Lotus rectus, nu L. krylovii, een soort uit oostelijk Rusland.

Hering (1957a) also mentions Lotus rectus, now L. krylovii, a species from Eastern Russia.

fenologie Larven van het najaar tot on mei.

phenology Larvae from autumn till May.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot het Iberisch Schiereiland, Sardinië, Sicilië en Griekenland, en van Frankrijk tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany and Poland to the Iberian Peninsula, Sardinia, Sicily, and Greece, and from France to South Russia (Fauna Europaea, 2010).

larve Chrétien (1900a) beschrijft de larve van zijn mongetella als: bijna bolvormig, wit, met een lichtbruine kop en pronotum.

larva Chrétien (1900a) describes the larva of his mongetella as: almost globular, white, head and pronotum light brown.

synoniemen Coleophora siliquella Constant, 1893.

synonyms Coleophora siliquella Constant, 1893.

opmerkingenBij de beschrijving van deze soort vergiste Zeller zich in de associatie met de larve en zak; hij schreef dat de zak leek op die van de huidige C. colutella. Deze verwarring heeft langdurige gevolgen gehad. Het was er ook de aanleiding van dat deze soort, een zaadeter, ten onrechte werd opgenomen in Hering's boek van 1957. Jaeckh & Baldizzone (1977a) ontdekten de ware toedracht.

notes While describing his oriolella, Zeller mistakingly associated the adult with a case of what was stated to resemble the one of the present C. colutella. The resulting confusion has been long lasting. It also occasioned the incorrect inclusion of this species, a seed eater, in Hering's 1957 book. Only in 1977 Jaeckh & Baldizzone discovered the solution.

literatuur

references

Baldizzone (1978c, 1979a,c, 1983c, 1990b), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone & Luquet (1981a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Biesenbaum (2011a), Chrétien (1900a), Hering (1957a), Jaeckh & Baldizzone (1977a), Kasy (1983a), Nel (1991a, 1992b,c), Patzak (1974b), Razowski (1990a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a).

01/04/2017