Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora ornatipennella case

from Toll (1962a)

zak De jonge larven leven van het zich ontwikkelende vruchtbeginsel van Lamiaceae, en maken daarvan ook hun eerste zak. Al voor de overwintering stappen ze over op het mineren van grasbladeren. De zak is dan een zijdelings samengedrukte bladzak van 13-17 mm met een mondhoek van ca 30°. De kleur is aanvankelijk geelwit, maar verandert spoedig in bruinig.

Als waardplant van de jonge larve worden vaak Lamium en Salvia genoemd; Baldizzone (2004a) noemt echter alleen Thymus.

case The young larvae feed on the developing receptacles of Lamiaceae, and use them also to make their first case. Already before hibernation they switch to mining grass blades. The case then is a laterally compressed leaf case of 13-17 mm with a mouth angle of c. 30°. The colour initially is yellowish white but quickly turns brownish.

As hostplant of the young larva generally Lamium and Salvia are mentioned; however, Baldizzone (2004a) only cites Thymus.

waardplanten, als bladmineerder: Poaceae, oligofaag

hostplants, as leafminer: Poaceae, oligophagous

Alopecurus; Anthoxanthum; Avena; Briza; Bromus; Dactylis glomerata; Holcus; Koeleria; Poa.

Suire (1961a) noemt Holcus als de belangrijkste waardplant.

Suire (1961a) mentions Holcus as the main hostplant.

fenologie Larven van october tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from October till May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen

BENELUX

BE recorded waargenomen (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Frankrijk tot Roemenië; disjunct ook in Noord-Rusland, Estland, en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany and Poland to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from France to Romania; disjunct also in North Russia, Estonia, and South Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Niet te onderscheiden van die van C. lixella (Suire, 1961a).

larva Closely similar to the larva of C. lixella (Suire, 1961a).

opmerkingen Sich (1921b) geeft een minitieuze beschrijving van de biologie van de larve in het stadium dat die nog in de bloem leeft (in dit geval Salvia pratensis).

notes Sich (1921b) gives an extremely detailed description of the biology of the larve while it is born and lives in the flower (Salvia pratensis, in this case).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1983c, 2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935b), Huemer (2012a), Kasy (1965a), Klimesch (1942a), Maček (1999a), Patzak (1974a,b), Razowski (1990), Schütze (1931a), Sich (1921b), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Tol (1952a, 1962a).

01/04/2017