Coleophora parthenogenella Falck, 2010

Lepidoptera, Coleophoridae

zak De zak is vrijwel identiek aan die van Coleophora saturatella, alleen gemiddeld iets kleiner.

case The case is practically identical to the one of Coleophora saturatella, but on average a bit smaller.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Cytisus scoparius.

fenologie Ovipositie in juli; de larve is volgroeid in juni van het volgende jaar.

phenology Oviposition in July; the larva is full grown in June of the next year.

BENELUX

Niet bekend uit de Beneluxlanden.

BENELUX

Not known from the Benelux countries

verspreiding binnen Europa Denemarken en Zweden.

distribution within Europe Denmark and Sweden.

opmerkingen Zoals de naam aangeeft is de soort parthenogenetisch.

notes As indicated by its name, the species is parthenogenetic.

literatuur

references

Falck (2010a).

31/01/2011