Coleophora peri Svensson, 1976

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Sterk behaarde spatelvormige bladzak van angeveer 7 mm; mondhoek ca 30°.

case Hirsute spatulate leaf case of about 7 mm; mounth angle c. 30°.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Dasiphora fruticosa.

fenologie Larven van het najaar tot juni. In het voorjaar boren ze door de basis van de knopschubben heen een knop binnen en vreten deze uit; later leven ze weer als mineerder (Benander, 1938a).

phenology Larvae from autumn till June. In spring they bore into a developing bud, perforating the base of the scales, and eat them out; later they live again as miners (Benander, 1938a).

verspreiding binnen Europa Zweden (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Sweden (Fauna Europaea, 2011).

synoniemen Coleophora albicostella auct. (onder andere Benander 1939a).

synonyms Coleophora albicostella auct. (among others Benander 1939a).

literatuur

references

Benander (1939a), Svensson (1976a).

24/02/2011