Coleophora polonicella Zeller, 1865

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1952a).

Coleophora polonicella case

from Toll (1952a)

zak Grijze, lateraal sterk samengedrukte schedezak; laatste 1/5 deel toegespitst, naar beneden gebogen. De zak heeft ca 20 onduidelijke, naar achter-onder verlopende ribbels. Mondhoek ca 20°.

case Greyish, laterally strongly compressed sheath case; last 1/5th part acute, bent downwards. The case has about 20 indistinct ridges, sloping rearwards-down. Mouth angle 20°.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Astragalus arenarius.

fenologie Larven van de herfst tot juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae from autumn till July (Hering, 1057a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Litouwen, Polen, Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Lithuania, Poland, Romania (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen De afbeelding van de zak door Razowski (1990a) is merkwaardig, en vermoedelijk foutief.

notes The illustration of the case by Razowski (1990a) is confusing and probably erroneous.

literatuur

references

Baldizzone (1979a), Hering (1957a), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Suire (1961a), Toll (1952a, 1962a).

modif. 25.ii.2009