Coleophora praecursella Zeller, 1847

Lepidoptera, Coleophoridae

zak De jeugdzak is, te oordelen naar de afbeelding, een ruwe, buisvormige bladzak van ca. 6 mm. Deze wordt door de larve verlaten en vervangen door de definitieve zak, een slanke, tweeklepige, spatelvomige bladzak van 11-13 mm, met een mondhoek van 30-45°. Omdat de waardplant sterk zilverig behaard is, geldt dit aanvankelijk ook voor de zak, maar in verloop van tijd verdwijnt de beharing en lijkt de zak op die van C. alnifoliae.

case To judge by the illustration, the youth case is a rough, tubular leaf case of c. 6 mm. This is abandoned by the developing larva and replaced by the definite case: a slender, bivalved, spatulate leaf case of 11-13 mm with a mouth angle of 30-45°. Because the hostplant is densely silvery hairy, this initially applies to the case as well, but in the course of time the hairs are lost the case takes the resemblance of the case of C. alnifoliae.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Pulicaria odora.

fenologie jeugdzakken gevonden in eind april.

phenology youth cases were found in late April.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Italië, Sicilië (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Southern France, Italy, Sicily (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Baldizzone (1978c), Baldizzone & Nel (1994b)

18/11/2011