Coleophora pseudopoecilella Klimesch 1982

Lepidoptera, Coleophoridae

Patellifolia procumbens, Tenerife; uit Klimesch (1983a)

Coleophora pseudopoecilella case

Patellifolia procumbens, Teneriffa, from Klimesch (1983a)

zak Samengestelde bladzak met drie kleppen en een mondhoek van 30-40°. Zakken op Patellifolia zijn roodbruin en ca 13 mm lang; op Salsola zijn ze donker grijsbruin en 15-16 mm lang.

case Composite leaf case, three-valved, and with a mouth angle of 30-40°. Cases on Patellifolia are reddish brown and c. 13 mm long; those on Salsola are dark greyish brown and 15-16 mm.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Patellifolia procumbens; Salsola oppositifolia.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden.

distribution within Europe Canary Islands.

synoniemen Coleophora poecilella auct., nec Walsingham, 1907.

synonyms Coleophora poecilella auct., nec Walsingham, 1907.

literatuur

references

Klimesch (1970b, 1982a), van der Wolf (2009a).

19/01/2016