Coleophora rectilineella Fischer von Röslerstam, 1843

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora rectilineella case

from Toll (1962a)

jeugdzak

youth case

deel van een Primula-blad met een jeugdmijntje, nadat de jeugdzak is uitgesneden; uit Klimesch (1939c)

part of a Primula leaf with a youth mine, out of which the youth case has been cut; from Klimesch (1939c)

zak Jeugdzak gedrongen sigaarvormig, behaard. De volwasen zak is een tweekleppige zwarte, uit spinsel opgebouwde schedezak met achter de mond enkele dwarsribbels; de zak loopt naar achteren spits uit, en is in het midden het dikst; lengte 13-14 mm, mondhoek ca 50°.

case Youth case squat cigar-shaped, hairy. The adult case is bivalved, black, made of silk (sheath case). Behind the mouth some five transverse ridges. The case is thickest around the middle, clearly tapering towards the rear end. Length 13-15 mm; mouth angle c. 50°.

waardplanten: polypfaag op kruiden

hostplants: polyphagous on herbs

Alchemilla alpina; Anemone; Anthyllis vulneraria subsp. alpestris; Aster amellus; Centaurea jacea; Cerastium; Globularia cordifolia; Leucanthemopsis alpina; Leucanthemum; Primula elatior, farinosa; Ranunculus acris; Salix reticulata.

Primula zou de preferente waardplant zijn.

Primula seems the preferred hostplant.

fenologie Larven van augustus tot mei.

phenology Larvae from August till May.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk en Italië tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009); uitgesproken alpiene soort.

distribution within Europe From France and Italy to Romania (Fauna Europaea, 2009); markedly alpine species.

larve Beschreven door Klimesch (1939c - zeer uitgebreid) en Suire (1961a).

larva Described by Klimesch (1939c - very extensively) and Suire (1961a).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 2004a, 2008a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Hering (1957a), Huber (1969a), Klimesch (1939c, 1951b), Nel (1992c), Suire (1961a), Toll (1952a, 1962a).

23/12/2011