Coleophora repentis Klimesch, 1947

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora repentis case

from Toll (1962a)

zak De jonge larven maken eerst een brede gangmijn, en maken daaruit hun eerste zak. Ze maken grote vlekmijn, die driekwart van het bladoppervlak kunnen bestaan; daarvoor verlaten de larven hun zak. Voordat ze naar een nieuw blad verhuizen maken ze eerst uit de oude mijn een nieuwe zak. De zak is een driekleppige buisvormige bladzak van 4-6.5 mm met een mondhoek van 40-45°.

case The young larvae begin by making a broad corridor mine, and make their first case out of it. They make large fleck mines, that may occupy three quarter of the leaf surface; to do this, they have the leave their cases. Before moving to a new leaf they make a new case out of the old mine. The case is a trivalved tubular leaf case of 4-6.5 mm with a mouth angle of 40-45°.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrowly monophagous

Gypsophila repens.

verspreiding binnen Europa Alpen-gebied (Fauna Europaea, 2009); door Beiger (1979b) ook uit het Tatra-gebergte gemeld.

distribution within Europe Alpine Region (Fauna Europaea, 2009); recorded also from the Tatra mountains by Beiger (1979b).

synoniemen Coleophora franzi Klimesch, 1947.

synonyms Coleophora franzi Klimesch, 1947.

literatuur

references

Baldizzone & Nel (1992b), Beiger (1979b), Burmann (1980a), Hering (1957a), Klimesch (1947a), Schmid (2011a), Toll (1962a).

27/10/2012