Coleophora retrodentella Baldizzone & Nel, 2004

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Grijswijtte, buisvormige, driekleppige zijden zak van 5.5 mm lengte met een mondhoek van c 30°; het opppervlak is fijn gekorreld. De zakken zijn buitengewoon lastig te vinden.

case Greyish white, tubular, trivalved silken case of 5.5 mm with a mouth angle of c. 30°; the surface is finely granular. The cases are extremely difficult to find.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Minuartia mutabilis, setacea.

verspreiding binnen Europa Franse en Italiaanse Alpen.

distribution within Europe French and Italian Alps.

synoniemen Coleophora dentiferella: Baldizzone & Nel (2003a) nec Toll, 1952.

synonyms Coleophora dentiferella: Baldizzone & Nel (2003a) nec Toll, 1952.

literatuur

references

Baldizzone & Nel (2003a, 2004a).

28/01/2013