Coleophora ribasella Baldizzone, 1982

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora ribasella case

from Toll (1962a)

zak Zeer slanke buisvormige zijden zak; een beschrijving ervan is niet beschikbaar.

case Very slender tubular silken case; a description is not available.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia campestris.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Spanje (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe France, Spain (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen De zak is afgebeeld, onder de naam ribasella, in het boek van Toll (1962a) dat na diens dood is uitgegeven. Omdat een beschrijving ontbreekt is de naam pas geldig geworden door de beschrijving door Baldizzone (1982a).

synonyms The case is illustrated, under the name ribasella in the book by Toll (1962a) that was published after his death. Because there was no description, thr name became available only by the description by Baldizzone (1982a).

opmerkingen De biologie van de larve is niet bekend; mogelijk is het een zaad-eter, en hoort hij niet thuis in deze site.

notes The biology of the species is not known; it may be a seed eater, in which case it should not have been treated in this website.

literatuur

references

Baldizzone (1982a, 1986a), Baldizzone & Nel (1992a), Toll (1962a).

12/08/2010