Coleophora riffelensis Rebel, 1913

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora riffelensis case

from Toll (1962a)

zak Driekleppige buisvomrige zijden zak van ca. 10 mm lengte, met een mondhoek van 35-40°. De kleur is lichtgrijs met onduidelijke lengtestrepen. Jeugdzakken (in april) 1 mm lang en geheel met zandkorrels bekeed,

case Trivalved tubular silken case of c. 10 mm long, with a mouth angle of 35-40°. The ciolour is light grey with indistinct length lines. Youth cases (in April) 1 mm long and entirely covered by sand grains.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Dianthus praecox subsp. lumnitzeri, serotinus.

fenologie Volgroeide zakken in eind juni.

phenology Full grown cases in late June.

BENELUX

niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Sterk verbrokkeld areaal tussen de Baltische Staten en Centraal Rusland in het noorden, en het Iberisch Schiereiland en Macedonië in het zuiden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Strongly fragmented distribution between the Baltic States and Central Russia in the north, and the Iberian Peninsula and Macedonia in the south (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora eudoriella, Toll, 1952

synonyms Coleophora eudoriella, Toll, 1952

opmerkingen Over Dianthus lumnitzeri schrijft Glaser (1964a) dat bij grote pollen tussen het vilt hele generaties van zakken te zijn zijn als de pol wordt opgengescheurd.

notes About Dianthus lumnitzeri Glaser (1964a) writes that entire generations of cases can be seen among the felt when large clumps are torn open.

literatuur

references

Baldizzone (1988b), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Glaser (1964a), Kasy (1983a).

08/02/2017