Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877

Lepidoptera, Coleophoridae

beeld -->

uit Toll (1962a)

Coleophora salicorniae case

from Toll (1962a)

zak Het grootste deel van zijn leven leeft de larve als een stengelboorder. Bijna volgroeid leeft hij korte tijd in een zak, gemaakt uit een afgesneden stengeltop. Vervolgens, nog voor de winter, laat hij zich op de grond vallen, kruipt uit de zak, en verpopt in een zijden cocon in de modder.

case Most of his life the larva lives as a stem borer. When almost fully fed it lives for a short wile in a case, made out of a cut end of a spike. Next, before the winter, it drops to the ground, leaves its case, and pupates in a siken cocoon in the mud.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Salicornia europaea.

fenologie Zakken kunnen het best gevonden worden rond 10 october (Emmet ea, 1996a).

phenology Cases can best be looked for around October 10 (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Heel Europa, inclusief de Middellandse Zee-eilanden en Cyprus (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, including the Mediterranean Islands and Cyprus (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie Emmet ea (1996a).

larva See Emmet ao (1996a).

synoniemen Coleophora cypriacella Rebel, 1928.

synonyms Coleophora cypriacella Rebel, 1928.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1982c, 1983c, 1996a), Bond (2001a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Gerstberger (2003a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Glaser (1958a), Hering (1957a), Huertas Dionisio (2007a), Kasy (1959a, 1965a), Patzak (1974a), Schütze (1931a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a), Wegner (2010a).

15/05/2017