Coleophora salinella Stainton, 1859

Lepidoptera, Coleophoridae

Halimione portulacoides, Texel, de Cocksdorp

Coleophora salinella case

Halimione portulacoides, Texel, de Cocksdorp

mijn Volgroeide larven in een vrijwel gladde grijsbruine, driekleppige, buisvormige zijden zak van ca 6 mm met een mondhoek van 30°-45°.

mine Full grown larva in an almost smooth, greyish-brown, trivalved, tubular silken case of c. 6 mm and a mouth angle of 30-45°.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Atriplex littoralis, patula, prostrata; Halimione portulacoides.

fenologie Larven zijn actief van september tot october; ze zijn dan volgroeid, overwinteren, en verpoppen in juni-juli (Emmet ea, 1996a).

phenology The larvae are active from September to October, when they are full-fed; they hibernate and pupate in June - July (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 2008b).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (De Prins, 2008b).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Engeland en de Ukraïne tot het Iberisch Schiereiland, Sicilië en Cyrpus (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Britain and the Ukraine to the Iberian Peninsula, Sicily, and Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Emmet ea (1996a).

larva Described by Emmet ao (1996a).

opmerkingen Alleen in zoutvegetaties.

Het is verbazingwekkend dat de soort niet genoemd wordt in veel belangrijke publicaties (Toll, 1952a; Hering, 1957a; Suire, 1961a; Toll, 1962a; Patzak, 1974a; Razowski, 1990). Het moet wel betekenen dat salinella in het verleden veel met andere soorten is verward.

notes Only in saltmarshes.

It is astonishing that the species is not metioned in many of the more important publications on Coleophoridae (Toll, 1952a; Hering, 1957a; Suire, 1961a; Toll, 1962a; Patzak, 1974a; Razowski, 1990). It cannot but imply that salinella in the past has been confused with other species.

literatuur

references

Baldizzone (1996a), Baldizzone & Nel (1994b), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Baldizone, van der Wolf & Landry (2006a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Huisman ao (2004a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), De Prins (2008b), Schütze (1931a).

18/11/2011