Coleophora salviella Chrétien, 1916

Lepidoptera, Coleophoridae

Salvia aegyptiaca, La Gomera; uit Klimesch (1982a)

Coleophora salviella mine, case

Salvia aegyptiaca, La Gomera; from Klimesch (1982a)

zak Vrijwel rechte samengestelde bladzak, opgebouwd uit 2-3 bladstukjes. De zak is tweekleppig, 11-14.5 mm lang, en heeft een mondhoek van 45-50°. De mijnen die worden gemaakt zijn ongewoon groot.

case Almost straight composite leaf case, composed of 2-3 leaf fragments. The case is two-valved, 11-14.5 mm long, and has a mouth angle of 45-50°. The mines that are made are unusually large

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Lamiaceae, narrowly monophagous

Salvia aegyptiaca.

fenologie Volgroeide larven in april, mei (Hering, 1957a).

phenology Full-grown larvae in April-May (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Noord-Afrika (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands, North Africa (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora aegyptiacae: auct.

synonyms Coleophora aegyptiacae: auct.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Baldizzone (1965b, 1979c), Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1982a), Toll (1962a), van der Wolf (2009a).

12/04/2011