Coleophora sardocorsa Baldizzone, 1983

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Slanke samengestelde bladzak, opgebouwd uit 6-7 uitgemijnde blaadjes. De zak is 9-11 mm lang, tweekleppig, en heeft een mondhoek van ca 40°. Het achterste blaadje, waarin de larve heeft overwinterd, is donkerbruin, de rest van de zak is lichtbruin.

case Slender composite leaf case, made out of 6-7 mined leaflets. The cases measures 9-11 mm, is bivalved, and has a mouth angle of c. 40°. The rearmost leaflet, in which the larva has hibernated, is dark brown, the remainder of the case is light brown.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Genista aspalathoides, corsica.

fenologie De larve overwintert in een heel kleine zak.

phenology The larva hibernates in a tiny case.

verspreiding binnen Europa Corsica, Sardinië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Corsica, Sardinia (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie Baldizzone (1983b).

larva See Baldizzone (1983b).

literatuur

references

Baldizzone (1983b).

03/06/2010