Coleophora sarehma Toll, 1956

Lepidoptera, Coleophoridae

Herniaria fontanesii, Tenerife; uit Klimesch (1982a)

Coleophora sarehma case

Herniaria fontanesii, Teneriffa; from Klimesch (1982a)

zak Driekleppige buisvormige zijden zak van 7-8 mm, met een mondhoek van ca 45°. De zak is wittig tot geelgrijs met lichte lengtelijnen, en bedekt met zandkorrels.

case Threevalved tubular silken case of 7-8 mm, with a mouth angle of c. 45°. The case is whitish to yellowish grey with light length lines, and is covered with sand grains.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Carylophyllaceae, monophagous

Herniaria fontanesii.

Volgens Klimesch (1982a) leeft de larve primair op de bloemen.

According to Klimesch (1982a) the larva primarily lives on the flowers.

fenologie Van de winter tot april.

phenology From winter till April.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Noord-Afrika.

distribution within Europe Canary Islands, North Africa.

synoniemen Coleophora exasperatella Toll, 1957.

synonyms Coleophora exasperatella Toll, 1957.

literatuur

references

Baldizzone (1995b), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006), Huemer & Wieser (2006a), Klimesch (1982a).

08/02/2017