Coleophora scabrida Toll, 1959

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Lichtgrijze, driekleppige buisvormige zijden zak van ca 7 mm met een mondhoek van ca 45°, bestrooid met zandkorrels.

case Light grey, trivalved, tubular silken case of c. 7 mm with a mouth angle of c. 45°, sprinkled with sand grains.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Herniaria glabra.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Spanje en Italië, en van Frankrijk tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Sweden to Spain and Italy, and from France to South Russia (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Baldizzone (1979d), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Nel (1992b).

10/11/2011