Coleophora solenella Staudinger, 1859

Lepidoptera, Coleohoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora solenella, case

from Toll (1062a)

zakHet ei, in de vorm van een tulband cake, wordt afgezet op een blad, nabij de top. Tijdens het eerste larvestadium leeft de geelbruine larve als een echte mineerder. Hierna wordt een zak gevormd. Volgroeid is dat een vrijwel rechte, buisvormige zijden zak, geelbruin, tot 20 mm lang. Het achterste deel is zwak samengedrukt, tweekleppig. Mondhoek ca 40°.

case The egg, shaped like a bundt cake, is deposited on a leaf, near the tip. The first instar, yellowish brown larve lives as a miner. Then a case is formed; when fully developed this is an almost straight, tubular silken case, yellow brown, up to 20 mm long. Rear end weakly compressed, two-valved. Mouth angle c. 40°.

waardplanten: Asteraceae, nauw monophaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Artemisia campestris.

fenologie Larven van september tot augustus (Baldizzone, Pensati & Passerin d’Entrèves, 1999a).

phenology Larvae from September till August (Baldizzone, Pensati & Passerin d’Entrèves, 1999a).

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Italië; ook Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Switzerland, Spain, Italy; also South Russia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Baldizzone & Nel (1993c), Baldizzone, Pensati & Passerin d’Entrèves (1999a), Hering (1957a), Nel (1992b), Suire (1961a), Toll (162a).

30/11/2012