Coleophora spumosella Staudinger, 1859

Lepidoptera, Coleophoridae

Dorycnium pentaphyllum, Spanje, Almeria, El Marchal de Enix; © Pete & Ginny Clarke

Coleophora spumosella case

Dorycnium pentaphyllum, Spain, Almeria, El Marchal de Enix; © Pete & Ginny Clarke

zelfde zak, nu met het pallium weggebogen, waardoor de eigenlijke zijden zak zichtbaar wordt

Coleophora spumosella case

same case, now with the pallium shifted aside, showing the silken case

uit Toll (1962a)

Coleophora spumosella case

from Toll (1962a)

zak Zwarte pistoolzak met een groot doorzichtig-wit pallium dat nog wel een klein stukje van de zak onbedekt laat. Mondhoek ca 45°.

case Black pistol case with a large transparant-white pallium that leaves a small part of the case uncovered. Mouth angle about 45°.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Astragalus; Dorycnium pentaphyllum; Lotus creticus; Medicago; Ononis.

fenologie Larven van het najaar tot april eropvolgend.

phenology Larvae from autumn till the following April.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Disjuncte verspreiding: enerzijds Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Italië en Kroatië, anderzijds Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Disjunct distribution: at the one hand France, Switzerland, Spain, Italy and Croatia, at the other hand southern Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (19861a)

opmerkingen De zak op de foto's hierboven was aanvankelijk beschouwd als C. vicinella, maar is later door Jukka Tabell gedetermineerd als spumosella; de zak van vicinella is donkerder.

notes The case in the pictures above was initially considered C. vicinella, but later was identified by Jukka Tabell as spumosella; the case of spumosella is darker.

literatuur

references

Baldizzone (1979a), Chrétien (1900a), Hering (1936b, 1957a), Huertas Dionisio (2002a, 2007a), Nel (1992b,c), Suire (1961a), Toll (1962a).

04/05/2015