Coleophora squamella Constant, 1885

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora squamella case

from Toll (1962a)

de afbeelding van C. paragenistae in Kasy (1964a); vastgesponnen zak.

"Coleophora paragenistae" case

The illustration of C. paragenistae in Kasy (1964a); case fixed to a stalk.

zak Zijdelings samengedrukte, ietwat gebogen, samengestelde bladzak van 5-6 mm, bestaande uit slechts enkele, vrij grote bladfragmenten.

De zak van paragenistae is ongeveer 5 mm lang, heel vlak en breed omdat de bladfragmenten dwars op de lengte-as liggen, ongeveer in één vlak. Mondhoek ca 45°.

case Laterally compressed, somewhat arched, composite leaf case of 5-6 mm, made of only a few, rather large leaf fragments.

The case of paragenistae measures about 5 mm, is very flat and broad because the leaf fragments are placed perpendicular to the long axis, more or less in one plane. Mouth angle c. 45°.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligofaag

Dorycnium pentaphyllum & subsp. germanicum; Lotus corniculatus, cytisoides, tenuis, uliginosus.

fenologie Larven vanaf de vroege zomer tot in het voorjaar; imagines in de herfst en in de voorzomer (Suire, 1961a); daarom vermoedt Hering (1957a) dat er twee generaties zijn.

phenology Larvae from early in the summer till in spring; adults in autumn and late spring (Suire, 1961a); Hering (1957a) therefore thinks of two generations.

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië tot Sardinië en Italië, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Czechia to Sardinia and Italy, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

synoniemen Coleophora paragenistae Kasy, 1964 (Baldizzone ea, 2006a).

synonyms Coleophora paragenistae Kasy, 1964 (Baldizzone ao, 2006a).

opmerkingen De afbeelding van de zak van paragenistae door Kasy en die van squamella door Toll verschillen bijzonder sterk. (Twee andere beschikbare afbeeldingen, in Hering (1957a) en Suire (1961a) zijn goed in dekking met die van Toll.)

notes The illustration of the case of paragenistae by Kasy and the one of squamella by Toll are widely different. (Two other available illustrations, by Hering (1957a) and Suire (1961a) agree well with the drawing by Toll.)

literatuur

references

Baldizzone (1978c, 1979e, 1984a, 2007a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Hering (1957a), Kasy (1964a, 1983a, 1985a, 1987a), Maček (1999a), Nel (1992c), Suire (1961a), Toll (1962a).

14/01/2013